Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP262K
Název koncepce: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2019 15:55
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 20.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2018
Text oznámení: MZP262K_oznameni.zip (10401 kB) - 13.11.2018 10:28:08
Informace o oznámení: MZP262K_infOznam.pdf (161 kB) - 13.11.2018 10:28:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP262K_infZjistovaci.pdf (153 kB) - 14.01.2019 09:47:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP262K_zjistovaci.pdf (135 kB) - 14.01.2019 09:47:52
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP262K_vyhodnoceni.zip (6526 kB) - 23.08.2019 14:13:44
Návrh koncepce: MZP262K_navrh.pdf (3715 kB) - 23.08.2019 14:13:44
Informace o návrhu koncepce: MZP262K_infNavrh.pdf (153 kB) - 23.08.2019 14:13:44
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2019
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP262K_infStanovisko.pdf (250 kB) - 01.10.2019 16:51:37
Text stanoviska: MZP262K_zaverStan.zip (13209 kB) - 01.10.2019 16:51:37
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP262K_infVyporadani.zip (1867 kB) - 10.12.2019 15:55:16
Schválená koncepce: MZP262K_schvalenaKoncepce.pdf (3941 kB) - 10.12.2019 15:50:42
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: