Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP281K
Název koncepce: Operační program Rybářství 2021 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2021 14:20
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 04.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 25.01.2021
Text oznámení: MZP281K_oznameni.zip (8047 kB) - 18.12.2020 13:59:18
Informace o oznámení: MZP281K_infOznam.pdf (187 kB) - 18.12.2020 13:59:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP281K_infZjistovaci.pdf (183 kB) - 09.02.2021 20:50:37
Závěr zjišťovacího řízení: MZP281K_zjistovaci.pdf (227 kB) - 09.02.2021 20:50:37
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP281K_vyhodnoceni.zip (4521 kB) - 05.11.2021 15:26:42
Návrh koncepce: MZP281K_navrh.pdf (731 kB) - 05.11.2021 15:26:42
Informace o návrhu koncepce: MZP281K_infNavrh.pdf (201 kB) - 05.11.2021 15:26:42
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2021
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP281K_infStanovisko.pdf (207 kB) - 29.12.2021 15:04:33
Text stanoviska: MZP281K_zaverStan.zip (4057 kB) - 30.12.2021 14:20:45
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: