Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP281K
Název koncepce: Operační program Rybářství 2021 – 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2021 20:50
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 04.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 25.01.2021
Text oznámení: MZP281K_oznameni.zip (8047 kB) - 18.12.2020 13:59:18
Informace o oznámení: MZP281K_infOznam.pdf (187 kB) - 18.12.2020 13:59:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP281K_infZjistovaci.pdf (183 kB) - 09.02.2021 20:50:37
Závěr zjišťovacího řízení: MZP281K_zjistovaci.pdf (227 kB) - 09.02.2021 20:50:37
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: