Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP276K
Název koncepce: Program Interreg Česko - Polsko 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2022 13:34
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 05.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.11.2020
Text oznámení: MZP276K_oznameni.zip (3529 kB) - 01.11.2020 21:44:54
Informace o oznámení: MZP276K_infOznam.pdf (186 kB) - 02.11.2020 11:28:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP276K_infZjistovaci.pdf (183 kB) - 25.01.2021 11:34:12
Závěr zjišťovacího řízení: MZP276K_zjistovaci.pdf (225 kB) - 25.01.2021 11:34:12
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP276K_vyhodnoceni.zip (4500 kB) - 22.12.2021 09:06:25
Návrh koncepce: MZP276K_navrh.pdf (1930 kB) - 22.12.2021 09:06:25
Informace o návrhu koncepce: MZP276K_infNavrh.pdf (197 kB) - 22.12.2021 09:06:25
Termín pro zaslání vyjádření: 24.01.2022
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP276K_mezistatSea.pdf (182 kB) - 29.12.2021 15:08:52
Vyjádření dotčeného státu: MZP276K_vyjadreniMezi.zip (168 kB) - 01.04.2022 13:34:05
Informace o stanovisku: MZP276K_infStanovisko.pdf (176 kB) - 01.04.2022 13:29:41
Text stanoviska: MZP276K_zaverStan.zip (6714 kB) - 01.04.2022 13:29:41
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Procesu SEA se aktivně účastní také Polsko, proto jsou lhůty procesu SEA delší a neodpovídají zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.