Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP276K
Název koncepce: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko v období 2021+
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2021 11:34
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 05.11.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.11.2020
Text oznámení: MZP276K_oznameni.zip (3529 kB) - 01.11.2020 21:44:54
Informace o oznámení: MZP276K_infOznam.pdf (186 kB) - 02.11.2020 11:28:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP276K_infZjistovaci.pdf (183 kB) - 25.01.2021 11:34:12
Závěr zjišťovacího řízení: MZP276K_zjistovaci.pdf (225 kB) - 25.01.2021 11:34:12
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Procesu SEA se aktivně účastní také Polsko, proto jsou lhůty procesu SEA delší a neodpovídají zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.