Posuzování koncepcí
Kód koncepce: LBK007K
Název koncepce: Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 27.05.2020 10:58
Předkladatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 09.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2019
Text oznámení: LBK007K_oznameni.pdf (6147 kB) - 09.10.2019 13:26:30
Informace o oznámení: LBK007K_infOznam.pdf (411 kB) - 09.10.2019 13:26:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: LBK007K_infZjistovaci.pdf (547 kB) - 13.11.2019 16:08:25
Závěr zjišťovacího řízení: LBK007K_zjistovaci.pdf (547 kB) - 13.11.2019 16:01:50
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: LBK007K_vyhodnoceni.zip (14350 kB) - 17.03.2020 10:29:41
Návrh koncepce: LBK007K_navrh.pdf (3738 kB) - 17.03.2020 10:29:41
Informace o návrhu koncepce: LBK007K_infNavrh.pdf (98 kB) - 17.03.2020 10:29:41
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2020
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: LBK007K_infStanovisko.zip (14983 kB) - 27.05.2020 10:58:07
Text stanoviska: LBK007K_zaverStan.pdf (1714 kB) - 27.05.2020 10:58:07
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: