Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK103P
Název koncepce: návrh zadání územního plánu Bravantice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2011 14:27
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK103P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (149 kB) - 02.12.2008 13:02:11
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK103P_stanoviskoNavrh1.DOC (125 kB) - 14.02.2011 14:27:21
Text stanoviska k návrhu (2): MSK103P_stanoviskoNavrh2.DOC (100 kB) - 14.02.2011 14:27:21
Důvody ukončení posuzování: