Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK008S
Název koncepce: Zadání změny č. 3 ÚP Rokytnice nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2020 09:25
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Rokytnice nad JIzerou
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 21.02.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: LBK008S_navrh_textNavrhu.pdf (156 kB) - 25.02.2020 09:25:47
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: LBK008S_navrh_textStanoviska.pdf (360 kB) - 25.02.2020 09:25:47
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: