Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK035F
Název koncepce: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Rokytnice nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2018 14:46
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání:
Předkladatel: Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
IČO předkladatele: 00276057
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: LBK035F_zadani.pdf (1979 kB) - 07.03.2018 14:46:58
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.03.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK035F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (124 kB) - 19.11.2014 08:21:22
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 18.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2014
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK035F_vyhodnoceni.pdf (1040 kB) - 19.11.2014 08:25:27
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.11.2014
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK035F_stanoviskoSEA.pdf (176 kB) - 19.11.2014 08:26:22
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: