Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK038F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Chotyně
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2020 14:29
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 04.02.2014
Předkladatel: Magistrát města Liberec
IČO předkladatele: 00262978
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 27.02.2014
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zprávy: LBK038F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZpravy.pdf (118 kB) - 12.05.2014 10:53:21
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK038F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.zip (190 kB) - 19.10.2020 14:29:08
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: