Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK039P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Česká Lípa
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2010 10:58
Předkladatel: Městský úřad Česká Lípa
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK039P_stanoviskoNavrhZadani.doc (94 kB) - 04.06.2008 16:29:35
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Nesouhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK039P_stanoviskoKoncept.pdf (600 kB) - 10.02.2010 10:58:34
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: