Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: LBK043U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Zákupy
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2008 12:19
Předkladatel: Městský úřad Zákupy, odbor výstavby
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: LBK043U_zjistovaci.doc (35 kB) - 18.07.2005 12:57:56
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Text stanoviska: LBK043U_zaverStan.rtf (1010 kB) - 09.07.2008 12:19:01
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: