Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK055F
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Pertoltice pod Ralskem
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2018 10:24
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.06.2014
Předkladatel: Městský úřad Česká Lípa
IČO předkladatele: 00260428
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 08.07.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: LBK055F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.doc (71 kB) - 07.03.2018 10:24:15
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK055F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (119 kB) - 22.04.2015 10:09:24
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 20.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK055F_vyhodnoceni.pdf (568 kB) - 20.02.2017 10:18:59
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.05.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK055F_stanoviskoSEA.pdf (163 kB) - 20.02.2017 10:16:33
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: