Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK062F
Název koncepce: Návrh Zadání 6. změny územníhho plánu Hodkovice nad Mohelkou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Dokumenty dle § 47 odst. 2 SZ k návrhu zadání/návrhu zprávy
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2020 15:06
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.08.2014
Předkladatel: Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou
IČO předkladatele: 00262820
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 10.09.2014
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: LBK062F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (118 kB) - 15.10.2014 12:15:56
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK062F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.zip (147 kB) - 19.10.2020 15:06:10
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko SEA k ÚP:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: