Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK076P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Jestřabí v Krkonoších
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2010 07:41
Předkladatel: Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK076P_stanoviskoNavrhZadani.doc (89 kB) - 09.06.2008 12:39:30
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK076P_stanoviskoKoncept.pdf (435 kB) - 08.02.2010 07:41:07
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: