Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK119P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Sosnová
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2010 10:25
Předkladatel: Městsský úřad Česká Lípa
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK119P_stanoviskoNavrhZadani.doc (93 kB) - 27.01.2009 09:16:04
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK119P_stanoviskoNavrh1.pdf (496 kB) - 09.11.2010 10:25:52
Důvody ukončení posuzování: