Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK133P
Název koncepce: Návrh Zadání Územního plánu Blatce
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2010 10:28
Předkladatel: Městský úřad Česká Lípa
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK133P_stanoviskoNavrhZadani.doc (90 kB) - 29.04.2009 09:23:44
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK133P_stanoviskoNavrh1.pdf (311 kB) - 09.11.2010 10:28:12
Důvody ukončení posuzování: