Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK134F
Název koncepce: Zpráva o uplatňování územního plánu Víchová nad Jizerou
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2019 15:44
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 04.05.2016
Předkladatel: Městský úřad Jilemnice
IČO předkladatele: 00275808
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: LBK134F_zprava.pdf (343 kB) - 07.03.2018 15:22:39
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 02.06.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK134F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (121 kB) - 29.09.2016 12:39:52
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Text  návrhu (ÚP): LBK134F_navrh.zip (5109 kB) - 17.06.2019 15:43:23
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK134F_vyhodnoceni.pdf (444 kB) - 17.06.2019 15:44:44
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.06.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK134F_stanoviskoSEA.pdf (505 kB) - 17.06.2019 15:37:21
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: