Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK165P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu obce Stružnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2011 12:03
Předkladatel: Městský úřad Česká Lípa
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK165P_stanoviskoNavrhZadani.doc (95 kB) - 01.09.2009 10:49:59
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK165P_stanoviskoNavrh1.pdf (1033 kB) - 16.05.2011 12:03:30
Důvody ukončení posuzování: