Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: LBK215F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vítkovice v Krkonoších
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2021 14:22
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 04.06.2018
Předkladatel: Městský úřad Jilemnice
IČO předkladatele: 00275808
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: LBK215F_zprava.docx (56 kB) - 17.07.2018 13:53:54
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 26.06.2018
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: LBK215F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (333 kB) - 17.07.2018 14:12:14
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Text  návrhu (ÚP): LBK215F_navrh.zip (74212 kB) - 21.10.2021 14:21:55
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: LBK215F_vyhodnoceni.zip (2064 kB) - 21.10.2021 14:21:55
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 21.10.2021
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: LBK215F_stanoviskoSEA.pdf (738 kB) - 21.10.2021 14:22:19
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: