Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK244P
Název koncepce: Návrh Zadání ÚP Stružinec
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2018 14:27
Předkladatel: Městský úřad Semily
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK244P_stanoviskoNavrhZadani.doc (101 kB) - 21.11.2011 13:02:34
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: LBK244P_duvodyUkonceni.doc (140 kB) - 09.04.2018 14:27:37