Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK252P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Frýdlant
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko ke konceptu
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2014 15:26
Předkladatel: Městský úřad Frýdlant
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK252P_stanoviskoNavrhZadani.doc (112 kB) - 21.11.2011 15:56:43
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko ke konceptu: Souhlasné
Text stanoviska ke konceptu: LBK252P_stanoviskoKoncept.pdf (209 kB) - 10.09.2014 15:26:14
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Důvody ukončení posuzování: