Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: LBK285P
Název koncepce: Návrh Zadání územního plánu Harrachov
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2014 08:22
Předkladatel: Městský úřad Tanvald
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: LBK285P_stanoviskoNavrhZadani.doc (85 kB) - 22.08.2012 09:39:01
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): LBK285P_stanoviskoNavrh1.pdf (223 kB) - 15.01.2014 09:03:03
Text stanoviska k návrhu (2): LBK285P_stanoviskoNavrh2.pdf (187 kB) - 23.10.2014 08:22:31
Důvody ukončení posuzování: