Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK006K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje Statutárního města Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2007 13:41
Předkladatel: Statutární město Opava
IČ předkladatele: 00300535
Datum zveřejnění: 03.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MSK006K_oznameni.pdf (827 kB) - 03.07.2007 08:51:46
Informace o oznámení: MSK006K_infOznam.doc (124 kB) - 03.07.2007 08:51:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MSK006K_zjistovaci.DOC (143 kB) - 09.08.2007 12:19:15
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MSK006K_vyhodnoceni.pdf (1406 kB) - 26.10.2007 13:00:55
Návrh koncepce: MSK006K_navrh.doc (1414 kB) - 26.10.2007 13:00:57
Informace o návrhu koncepce: MSK006K_infNavrh.doc (126 kB) - 26.10.2007 13:03:43
Datum veřejného projednání: 19.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MSK006K_zaverStan.DOC (137 kB) - 05.12.2007 13:41:41
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: