Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK021K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: Mon Sep 18 08:09:32 CEST 2017
Předkladatel: Statutární město Opava
IČ předkladatele: 00300535
Datum zveřejnění: Mon Sep 18 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Oct 09 00:00:00 CEST 2017
Text oznámení: MSK021K_oznameni.zip (721509 kB) - 18.09.2017 08:09:32
Informace o oznámení: MSK021K_infOznam.pdf (631 kB) - 18.09.2017 08:02:41
Závěr zjišťovacího řízení:
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: