Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK021K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 24.10.2017 11:20
Předkladatel: Statutární město Opava
IČO předkladatele: 00300535
Datum zveřejnění: 18.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2017
Text oznámení: MSK021K_oznameni.zip (721509 kB) - 18.09.2017 08:09:32
Informace o oznámení: MSK021K_infOznam.pdf (631 kB) - 18.09.2017 08:02:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK021K_infZjistovaci.pdf (623 kB) - 24.10.2017 11:20:12
Závěr zjišťovacího řízení: MSK021K_zjistovaci.zip (1618 kB) - 24.10.2017 11:20:12
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: