Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK023K
Název koncepce: Plán rozvoje udržitelné městské mobility město Havířov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Mon Oct 08 14:40:17 CEST 2018
Předkladatel: Statutární město Havířov
IČ předkladatele: 00297488
Datum zveřejnění: Mon Sep 03 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Sep 24 00:00:00 CEST 2018
Text oznámení: MSK023K_oznameni.zip (140505 kB) - 03.09.2018 11:18:49
Informace o oznámení: MSK023K_infOznam.pdf (557 kB) - 03.09.2018 11:18:49
Závěr zjišťovacího řízení: MSK023K_zjistovaci.pdf (616 kB) - 08.10.2018 14:40:11
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: