Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK025K
Název koncepce: Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2020 10:08
Předkladatel: Město Kopřivnice
IČO předkladatele: 00298077
Datum zveřejnění: 27.02.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2020
Text oznámení: MSK025K_oznameni.pdf (3974 kB) - 27.02.2020 13:06:20
Informace o oznámení: MSK025K_infOznam.pdf (288 kB) - 27.02.2020 13:06:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK025K_infZjistovaci.zip (1022 kB) - 02.04.2020 10:08:44
Závěr zjišťovacího řízení: MSK025K_zjistovaci.pdf (338 kB) - 02.04.2020 10:08:44
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: