Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK027K
Název koncepce: Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání
Datum a čas posledních úprav: 07.10.2020 13:58
Předkladatel: Moravskoslezský kraj
IČO předkladatele: 70890692
Datum zveřejnění: 03.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2020
Text oznámení: MSK027K_oznameni.pdf (6681 kB) - 03.06.2020 10:29:35
Informace o oznámení: MSK027K_infOznam.pdf (318 kB) - 03.06.2020 10:29:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK027K_infZjistovaci.pdf (363 kB) - 03.07.2020 10:25:24
Závěr zjišťovacího řízení: MSK027K_zjistovaci.zip (6023 kB) - 13.07.2020 16:45:20
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MSK027K_vyhodnoceni.zip (9289 kB) - 24.08.2020 12:09:31
Návrh koncepce: MSK027K_navrh.pdf (9506 kB) - 24.08.2020 12:09:31
Informace o návrhu koncepce: MSK027K_infNavrh.pdf (326 kB) - 24.08.2020 12:09:31
Datum veřejného projednání: 14.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 19.10.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK027K_infVP.zip (424 kB) - 07.10.2020 13:58:26
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: