Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK029K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Fulnek na období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2020 09:06
Předkladatel: Město Fulnek
IČO předkladatele: 00297861
Datum zveřejnění: 20.08.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 09.09.2020
Text oznámení: MSK029K_oznameni.pdf (1312 kB) - 20.08.2020 09:08:40
Informace o oznámení: MSK029K_infOznam.pdf (290 kB) - 20.08.2020 09:08:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK029K_infZjistovaci.zip (743 kB) - 18.09.2020 09:06:43
Závěr zjišťovacího řízení: MSK029K_zjistovaci.zip (743 kB) - 18.09.2020 09:06:43
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: