Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK040K
Název koncepce: Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2023 09:51
Předkladatel: Statutární město Frýdek-Místek
IČO předkladatele: 00296643
Datum zveřejnění: 06.03.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2023
Text oznámení: MSK040K_oznameni.pdf (1279 kB) - 06.03.2023 08:50:45
Informace o oznámení: MSK040K_infOznam.pdf (585 kB) - 06.03.2023 08:50:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK040K_infZjistovaci.pdf (808 kB) - 11.04.2023 09:51:14
Závěr zjišťovacího řízení: MSK040K_zjistovaci.zip (1587 kB) - 11.04.2023 09:51:14
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: