Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MSK043K
Název koncepce: Adaptační strategie na změnu klimatu města Orlová
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2023 14:47
Předkladatel: Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
IČO předkladatele: 00297577
Datum zveřejnění: 06.09.2023
Termín pro zaslání vyjádření: 26.09.2023
Text oznámení: MSK043K_oznameni.zip (90110 kB) - 06.09.2023 11:36:00
Informace o oznámení: MSK043K_infOznam.pdf (397 kB) - 06.09.2023 11:36:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK043K_infZjistovaci.pdf (523 kB) - 11.10.2023 14:47:50
Závěr zjišťovacího řízení: MSK043K_zjistovaci.zip (1310 kB) - 11.10.2023 14:47:50
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: