Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK083P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bordovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2010 09:36
Předkladatel:
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK083P_stanoviskoNavrhZadani.rtf (284 kB) - 02.12.2008 10:46:20
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ne
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK083P_stanoviskoNavrh1.rtf (295 kB) - 21.05.2010 09:36:14
Důvody ukončení posuzování: