Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: MSK099F
Název koncepce: Územní plán Petrovice u Karviné
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2016 15:50
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 16.01.2013
Předkladatel: Obecní úřad Petrovice u Karviné
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: MSK099F_zadani.pdf (248 kB) - 30.09.2015 13:30:38
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 14.02.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK099F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.DOC (123 kB) - 30.09.2015 13:31:42
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 12.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2014
Posuzovatel: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MSK099F_vyhodnoceni.pdf (3514 kB) - 23.04.2015 09:33:00
Text Hodnocení Natura 2000: MSK099F_Natura.pdf (3981 kB) - 23.04.2015 09:33:00
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.04.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: MSK099F_stanoviskoSEA.rtf (349 kB) - 23.04.2015 09:37:47
Datum veřejného projednání: 15.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2015
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 26.10.2015
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: MSK099F_infoVP.PDF (954 kB) - 27.10.2015 13:24:34
Text stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: MSK099F_stanNavrhUpr.docx (86 kB) - 27.10.2015 13:24:34
Informace o místě a času opakovaného veřejného projednání: MSK099F_infoOpakVP.pdf (3394 kB) - 16.03.2016 15:50:42