Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: MSK372P
Název koncepce: Územní plán Ropice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2012 09:42
Předkladatel: Městský úřad Třinec
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: MSK372P_stanoviskoNavrhZadani.DOC (120 kB) - 29.03.2011 12:25:58
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): MSK372P_stanoviskoNavrh1.rtf (311 kB) - 13.12.2012 09:42:36
Důvody ukončení posuzování: