Mimořádná aktualizace PÚR dle § 35 stavebního zákona
Kód: MZP003N
Název: Návrh aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 01.12.2020 15:36
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČO předkladatele: 66002222
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/navrh-aktualizace-c-5-politiky-uzemniho-rozvoje-c
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 16.12.2019
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP003N_navrh_textNavrhu.zip (14903 kB) - 07.05.2020 16:23:51
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP003N_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (161 kB) - 07.05.2020 16:09:22
Datum veřejného projednání: 18.05.2020
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP003N_vp_informace.docx (15 kB) - 07.05.2020 16:49:33
Text návrhu aktualizace: MZP003N_vp_textNavrhu.zip (300 kB) - 07.05.2020 16:49:33
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP003N_vp_textStanoviskaDOSS.docx (11 kB) - 20.08.2020 16:13:40
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 11.09.2020
Schválená aktualizace: MZP003N_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.pdf (3889 kB) - 01.12.2020 15:36:14