Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP003V
Název koncepce: Územní plán velkého územního celku okresu Jičín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2004 13:42
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: MZP003V_navrhZadani.pdf (161 kB) - 21.12.2004 13:39:40
Závěr zjišťovacího řízení: MZP003V_zjistovaci.doc (32 kB) - 21.12.2004 13:42:38
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: