Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP004K
Název koncepce: Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2008 14:39
Předkladatel: Magistrát hl. m. Prahy, sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 27.09.2004
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP004K_oznameni.doc (45 kB) - 11.06.2008 11:34:56
Informace o oznámení: MZP004K_infOznam.doc (67 kB) - 11.06.2008 11:34:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP004K_zjistovaci.doc (34 kB) - 24.11.2004 15:23:06
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Říha Martin Ing., arch.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP004K_vyhodnoceni.zip (629 kB) - 16.07.2008 08:22:52
Návrh koncepce: MZP004K_navrh.pdf (5518 kB) - 16.07.2008 08:22:54
Informace o návrhu koncepce: MZP004K_infNavrh.zip (18 kB) - 16.07.2008 08:22:54
Datum veřejného projednání: 06.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP004K_infVP.pdf (186 kB) - 05.08.2008 10:19:20
Zápis z veřejného projednání: MZP004K_zapisVP.pdf (1061 kB) - 13.08.2008 10:07:31
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP004K_zaverStan.doc (84 kB) - 10.09.2008 14:39:22
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: