Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP007Z
Název koncepce: ZÚR Pardubického kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2010 08:40
Předkladatel: Pardubický kraj, odbor strategického rozvoje kraje
IČO předkladatele: 70892822
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: www.pardubickykraj.cz
Text stanoviska k návrhu zadání: MZP007Z_stanoviskoNavrhZadani.PDF (277 kB) - 10.12.2007 13:31:23
Posuzovatel: Staněk Ivo RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP007Z_zaverStanoviska.zip (84 kB) - 18.01.2010 08:40:41
Důvody ukončení posuzování: