Autorizované osoby dle z. č. 100/2001 Sb.
Zobrazit názvy koncepcí a územních plánů
Jméno: Staněk Ivo RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
234/ENV/06, 71104/ENV/10, 51880/ENV/15, MZP/2021/710/4182
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
8200/1309/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Posuzovatel územního plánu:
Posuzovatel koncepce:
Zaměstnavatel: RNDr. Ivo Staněk
Zaměstnavatel - ulice: Ibsenova 11
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 638 00
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Ibsenova 11
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 638 00
Bydliště - telefon:
Email: stanek.ivo@post.cz
Poznámka: specializace EIA: těžba, petrochemický průmysl, nakládání s odpady, dopravní stavby, ochrana podzemních a povrchových vod, SEA: koncepce, ÚPD
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano