Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP011Z
Název koncepce: ZÚR kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 02.09.2008 15:27
Předkladatel: Kraj Vysočina
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.kr-vysocina.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=450008&id_org=450008&id_ktg=176106&archiv=0&p1=0&p2=&p3=
Posuzovatel: Staněk Ivo RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP011Z_zaverStanoviska.PDF (244 kB) - 02.09.2008 15:27:26
Důvody ukončení posuzování: