Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: JHM536P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Slavkov u Brna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 09.05.2014 08:24
Předkladatel: MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu
IČO předkladatele: 00292311
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: JHM536P_navrhZadani.doc (119 kB) - 03.08.2009 14:03:00
Text stanoviska k návrhu zadání: JHM536P_stanoviskoNavrhZadani.doc (81 kB) - 26.08.2009 16:05:52
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Staněk Ivo RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu:
Text stanoviska k návrhu (1): JHM536P_stanoviskoNavrh1.pdf (213 kB) - 21.09.2011 11:04:48
Text stanoviska k návrhu (2): JHM536P_stanoviskoNavrh2.doc (105 kB) - 09.05.2014 08:24:52
Důvody ukončení posuzování: