Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP005G
Název: Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2016 10:46
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Zpráva: Ano
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ne
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/zprava-o-uplatnovani-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-v-uplynulem-obdobi-listopad-2011---listopad-2013-65168/
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: 22.11.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP005G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (177 kB) - 09.06.2014 14:03:28
Posuzovatel SEA: Staněk Ivo RNDr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP005G_posouzeni_textVyhodnoceniVlivuZP.pdf (5249 kB) - 05.02.2016 16:57:25
Text Posouzení Natura 2000: MZP005G_posouzeni_textHodnoceniNatura.pdf (1004 kB) - 05.02.2016 16:57:25
Text návrhu ZÚR: MZP005G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (47771 kB) - 05.02.2016 16:57:25
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP005G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (194 kB) - 05.02.2016 16:57:25
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 06.06.2016
Stanovisko k návrhu ZÚR: Souhlasné
Informace o stanovisku: MZP005G_stanovisko_informace.pdf (160 kB) - 14.06.2016 10:46:23
Text stanoviska: MZP005G_stanovisko_textStanoviska.pdf (240 kB) - 14.06.2016 10:46:23
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: