Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: STC885P
Název koncepce: Mladá Boleslav - návrh zadání zm. č. 4 ÚPSÚ
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 01.11.2013 13:25
Předkladatel: Magistrát města Mladá Boleslav
IČO předkladatele: 00238295
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC885P_stanoviskoNavrhZadani.doc (154 kB) - 27.07.2010 14:57:33
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Staněk Ivo RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): STC885P_stanoviskoNavrh1.doc (217 kB) - 01.11.2013 13:25:05
Důvody ukončení posuzování: