Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP010K
Název koncepce: Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje pro léta 2005-2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2005 12:28
Předkladatel: Liberecký kraj Odbor hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 18.04.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP010K_oznameni.rtf (117 kB) - 18.04.2005 10:31:45
Informace o oznámení: MZP010K_infOznam.doc (28 kB) - 18.04.2005 10:50:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP010K_zjistovaci.doc (19 kB) - 30.05.2005 11:05:42
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP010K_vyhodnoceni.doc (1174 kB) - 09.08.2005 15:01:03
Návrh koncepce: MZP010K_navrh.DOC (3082 kB) - 09.08.2005 15:14:32
Informace o návrhu koncepce: MZP010K_infNavrh.rtf (44 kB) - 09.08.2005 15:15:09
Datum veřejného projednání: 05.09.2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP010K_infVP.doc (31 kB) - 27.09.2005 08:39:52
Zápis z veřejného projednání: MZP010K_zapisVP.zip (50 kB) - 11.10.2005 15:32:37
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP010K_zaverStan.doc (47 kB) - 21.10.2005 12:28:52
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: