Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP010Z
Název koncepce: ZÚR Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2008 18:41
Předkladatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
IČO předkladatele: 70890366
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy: http://www.iri.cz/kr-plzensky/zur/
Posuzovatel: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volfová Eva Mgr. (roz. Chvojková)
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP010Z_zaverStanoviska.pdf (396 kB) - 01.09.2008 18:41:35
Důvody ukončení posuzování: