Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP012J
Název: Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2022 14:03
Předkladatel: Krasjký úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení územního plánování
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace:
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP012J_navrh_textNavrhu.zip (5453 kB) - 07.04.2021 08:58:13
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP012J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (124 kB) - 07.04.2021 08:58:13
Datum veřejného projednání: 11.05.2021
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP012J_vp_informace.pdf (142 kB) - 07.04.2021 09:07:17
Text návrhu aktualizace: MZP012J_vp_textNavrhu.zip (42543 kB) - 07.04.2021 09:07:17
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP012J_vp_textStanoviskaDOSS.pdf (192 kB) - 19.05.2021 08:14:23
Text stanoviska DOSS k návrhu rozhodnutí o námitkách: MZP012J_vp_textStanoviskaDOSSKRozhodnuti.pdf (184 kB) - 02.12.2021 10:17:41
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: 28.02.2022
Schválená aktualizace: MZP012J_schvalenaAktualizace_schvalenaAktualizace.zip (120732 kB) - 13.04.2022 14:03:30