Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP012K
Název koncepce: Politika územního rozvoje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Wed Apr 12 13:03:25 CEST 2006
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
IČ předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2005
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP012K_oznameni.doc (459 kB) - 01.06.2005 11:31:13
Informace o oznámení: MZP012K_infOznam.doc (23 kB) - 01.06.2005 11:45:22
Závěr zjišťovacího řízení: MZP012K_zjistovaci.doc (48 kB) - 01.07.2005 09:59:28
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP012K_vyhodnoceni.zip (7510 kB) - 13.02.2006 14:07:47
Návrh koncepce: MZP012K_navrh.pdf (4119 kB) - 13.02.2006 10:35:32
Informace o návrhu koncepce: MZP012K_infNavrh.doc (71 kB) - 13.02.2006 10:27:00
Datum veřejného projednání: Mon Mar 06 00:00:00 CET 2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP012K_infVP.doc (174 kB) - 24.02.2006 13:34:23
Zápis z veřejného projednání: MZP012K_zapisVP.zip (126 kB) - 04.04.2006 16:07:51
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP012K_zaverStan.zip (19 kB) - 12.04.2006 13:03:25
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: