Posuzování ÚPD VÚC (do 31.12.2006)
Kód koncepce: MZP012V
Název koncepce: Změna č. 2 ÚP VÚC Písecko - Strakonicko
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 07.06.2006 16:10
Předkladatel: Krajský úřad ihočeského kraje
IČO předkladatele:
Návrh zadání: MZP012V_navrhZadani.pdf (101 kB) - 10.05.2006 14:59:02
Závěr zjišťovacího řízení: MZP012V_zjistovaci.doc (34 kB) - 07.06.2006 16:10:26
Posuzovatel:
Text stanoviska:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování: