Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP015J
Název: Aktualizace č. 12 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2021 07:43
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 22.07.2021
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP015J_navrh_textNavrhu.pdf (8575 kB) - 23.07.2021 07:43:42
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP015J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (139 kB) - 23.07.2021 07:43:42
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace: