Zásady územního rozvoje
Kód koncepce: MZP020Z
Název koncepce: Aktualizace č. 1 ZÚR kraje Vysočina
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na ŽP
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2012 09:36
Předkladatel: Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 58733 Jihlava
IČO předkladatele:
Návrh zprávy: Ano
Informace o místě vystavení návrhu zadání/zprávy:
Text vyjádření k návrhu zprávy: MZP020Z_vyjadreniNavrhZprava.pdf (72 kB) - 04.04.2012 11:56:52
Posuzovatel: Zoch Martin Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Souhlasné
Text stanoviska k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: MZP020Z_zaverStanoviska.zip (134 kB) - 23.07.2012 09:36:46
Důvody ukončení posuzování: