Pořizování ZÚR zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona
Kód: MZP021J
Název: 9. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Veřejné projednání návrhu aktualizace
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2022 13:50
Předkladatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Informace o místě vystavení obsahu aktualizace: https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani/9.-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-stredoceskeho-kraje
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: 04.08.2020
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu aktualizace: MZP021J_navrh_textNavrhu.zip (63956 kB) - 11.05.2022 17:52:37
Text stanoviska k navrhovanému obsahu aktualizace: MZP021J_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (199 kB) - 11.05.2022 17:52:37
Datum veřejného projednání: 11.05.2022
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP021J_vp_informace.pdf (205 kB) - 11.05.2022 17:53:58
Text návrhu aktualizace: MZP021J_vp_textNavrhu.zip (17600 kB) - 11.05.2022 17:56:57
Posuzovatel SEA: Smrčková Alena Mgr., Ph.D.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP021J_vp_textVyhodnoceniVlivuZP.zip (62230 kB) - 11.05.2022 17:56:57
Text vyjádření k Vyhodnocení vlivů na ŽP: MZP021J_vp_textVyjadreniKVyhodnoceniVlivuZP.zip (13369 kB) - 17.05.2022 13:48:59
Text stanoviska DOSS k návrhu aktualizace: MZP021J_vp_textStanoviskaDOSS.zip (13369 kB) - 17.05.2022 13:50:25
Mezistátní posuzování: Ne
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu aktualizace:
Podstatná úprava aktualizace:
Datum schválení aktualizace:
Informace o ukončení: